Poslovna inteligencijaBI (Business Intelligence) obuhvata širok spektar alata, aplikacija i metodologija koje omogućavaju organizacijama da prikupljaju podatke, pripremaju ih za analizu, kreiraju vizuelno bogate izvještaje koje mogu analitički obraditi i na osnovu njih donjeti odluke.  

Početak razvoja BI alata omogućio je analitičarima i IT profesionalcima da vrše analize i kreiraju izvještaje za poslovne korisnike. Danas je situacija dosta promijenjena i omogućena je upotreba BI alata poslovnim rukovodiocima i njihovim radnicima, tako da mogu sami koristiti izvještaje, zahvaljujući razvoju BI platformi koje su sada neuporedivo jednostavnije za korišćenje.

Koristi koje vam može donijeti poslovna inteligencija mogu biti ubrzavanje i poboljšanje u donošenju odluka, optimizaciju internih poslovnih procesa, povećanje operativne efikasnosti, pokretanje novih prihoda kao i sticanje prednosti nad konkurentima.

BI podaci mogu sadržati istorijske informacije kao i nove podatke koji se generišu tokom poslovanja, omogućujući BI alatima da ih obrade i prikažu na takav način da menadžment može lako donositi odluke.

Poslovna analitikaBA (Business Analytics) je kombinacija analitike podataka, poslovne inteligencije i računarskog programiranja. To je nauka analize podataka kako bi se pronašli obrasci koji će biti korisni u razvoju strategija. Njena upotreba se može naći u gotovo svakoj industriji.

Razlikujemo više tipova analitike kako bi prošli kroz sve faze obrade podataka i došli do konačne informacije šta je potrebno da radimo kako bi popravili poslovanje.

Poslovnu analitiku možemo posmatrati kako istraživanje podataka organizacije, sa naglaskom na statističku analizu. Poslovnu analitiku koriste kompanije koje se zalažu za donošenje odluka zasnovanih na podacima kako bi popravili poslovanje u budućnosti. Često dolazi do mješanja termina poslovna inteligencija i poslovna analitika, ima slučajeva kada se poslovna inteligencija koristi kao zamjena za poslovnu analitiku što je pogrešno. Poslovnu analitiku možemo shvatiti tako da ona koristi podatke i poslovnu inteligenciju kako bi u narednom periodu mogli upravljati performansama preduzeća.

Korišćenjem naših usluga možete sebi obezbjediti kako usluge poslovne inteligencije tako i poslovne analitike kao i savjete kako bi razvijali i unaprijedili svoje poslovanje.

Tim iskusnih analitičara i programera mogu kreirati aplikacije koje će vam praćenje svih poslovnih procesa, prikazivanje informacija o njima kako bi došlo do njihove optimizacije i rješavanja problema učiniti veoma jednostavnim.

Naša rješenja mogu vam pomoći u organizaciji i kontroli poslovnih procesa od nabavke do prodaje robe, sa posebnim osvrtom na jednostavnost upotrebe svih aplikacija i izvještaja.

U informatičkom društvu znanje nije čast i privilegija, već glavni resurs za rast i profit. 

John Naisbit