Privatne zdravstvene ustanove često imaju problem sa evidencijom pacijenata i vođenjem njihovih kartona i svih detalja o pregledima, uz aplikaciju eKarton…