SpedMgm

Programski paket kreiran za potrebe preduzeća iz oblasti špedicije i carinjenja, kreiranje izvještaja u realnom vremenu, kontrola radnika…

eKarton

Privatne zdravstvene ustanove često imaju problem sa evidencijom pacijenata i vođenjem njihovih kartona i svih detalja o pregledima, uz aplikaciju […]

BuildingMgm

Softver za vođenje kompletne evidencije o stanarima, kreiranje predmeta sa mogućnošću čuvanja propratne dokumentacije sa svaki pojedinačni slučaj…

pg-garage.me

Web sajt za potrebe PG Garage, gdje smo uspješno objedinili i predstavili sve usluge koje ova kompanija nudi

preving.me

Izrada sajta za potrebe Instituta za protivpožarnu zaštitu, zaštitu na radu i zaštitu životne sredine

StockMgm

Program koji vam omogućava jednostavno izdavanje predračuna, računa-faktura, kontrolu nad prijemom robe u magacin…