OPTIMIZUJTE SVOJE POSLOVANJE UZ NAŠU POMOĆ!

Više od 10 godina iskustva na projektima iz različitih industrija, koje je okupilo inženjere, programere, dizajnere, ekonomiste… oko ideje i potrebe za pružanjem novih usluga u Crnoj Gori. Kao mlada firma sarađujemo sa pojedincima koji imaju veoma bogato iskustvo i koji svoje znanje nesebično unose u sve projekte na kojima su angažovani. IT OPS se bavi razvojem softvera, pružanjem usluga tehničke podrške i održavanja sistema. Možemo se pohvaliti da naša rešenja koriste organizacije svih veličina u vođenju svog poslovanja, optimizaciji troškova, povećanjem efikasnosti, poboljšanjem profitabilnosi…

ŠTA MI RADIMO? U osnovi svi naši poslovi i angažmani se svode na potrebe da optimizujemo neki poslovni sistem upotrebom informacionih tehnologija, otuda i naš naziv IT OPS. Bilo da se radi o programu za internu upotrebu u Vašoj organizaciji, koji možemo izraditi prema Vašim potrebama, poslovnoj analizi, web sajtu, web shop-u, i sličnim uslugama koje Vam možemo pružiti, sve se kreira za potrebe optimizacije poslovanja i postizanje boljih rezultata, budite sigurni da ste na pravom mjestu. Kontaktirajte nas i sačekajte da Vas oduševimo našim rešenjima skrojenim za Vaše potrebe.

Sve izraženije i učestalije promjene na tržištu dovode do napredovanja samo onih preduzeća koja su spremna da na pravi način odreaguju, prihvate promjene, donose nove proizvode i koriste moderne tehnologije. Sve gore navedeno firme najčešće nemaju unutar svojih okvira, jer im osnovna djelatnost do sada to nije zahtjevala, i potrebne su im znanje i vještine koje će njima i njihovim zaposlenim pomoći da riješe svaki problem koji se pojavi u procesu rada.

Optimizacija poslovnih sistema d.o.o., sa timom iskusnih inženjera i ekonomista će rado sagledati cjelokupan aspekt poslovanja Vaše kompanije, saslušati koji su Vaši problemi, ukazati na mogućnost pojave novih problema kao i koje su mogućnosti za njihovo rješavanje korištenjem modernih tehnologija. Gotovo svaki problem koji imate u nekom poslovnom procesu možemo optimizovati upotrebom informacionih tehnologija, na način da svi zaposleni lako prihvate promjene, bez dugotrajnih obuka jer je sve vrlo intuitivno.

Svaku organizaciju posmatramo kao sistem a djelove njene organizacije kao podsisteme u okviru kojih imamo mnoštvo poslovnih procesa. Moramo krenuti od procesa ukoliko želimo da podsistemi funkcionišu kako treba a samim tim dolazimo i do boljeg funkcionisanja same kompanije – sistema. Većina procesa koji se odvijaju mogu se na neki način optimizovati, bilo da je reč o aplikaciji koja radnicima omogućava brži rad, prati ko je šta uradio, automatski alarmira nadređenog o greškama prilikom rada i sl. Ili velikom sistemu koji prikuplja informacije iz više različitih pod sistema.

Obrada velike količine podataka iz koje generišemo vizuelno bogate izvještaje na osnovu kojih možete uočiti probleme na koje do sada niste obraćali pažnju i shvatiti koje ste propuste u poslovanju imali, značajno doprinose razvoju poslovanja naših klijenata.