Nudimo Vam izradu programa prema zahtjevu, bilo da se radi o web ili desktop varijanti, znajte da ste na pravom mjestu. IT OPS Vam može izraditi kvalitetno rješenje uz čiju upotrebu ćete znatno brže i lakše obavljati svakodnevne poslove. Možete pogledati i neko od naših gotovih programskih rješenja i razmisliti o prilagođavanju prema svojim potrebama. Sve programe možemo dorađivati jer su naših ruku djelo i samim tim budite sigurni u održavanje i kasnije promjene koje se u svakom poslu povremeno dešavaju.
 
Izrada programa po narudžbini zahtjeva saradnju menadžmenta i zaposlenih koji će program po njegovoj izradi i koristiti. Potrebne su nam precizne instrukcije i upustva kakav je to konkretan program koji Vi želite. To znači da će Vaši zaposleni morati da odvoje vrijeme da bi objasnili sve pojedinosti vezane za procese u Vašem sistemu onima koji treba da izrade program. To je prvi i najvažniji korak – što preciznije i konkretnije informacije date to bolji program dobijete.
 
Prilikom planiranja izrade programa naša pomoć Vam je uvijek na raspolaganju kako bi zajedno došli do najboljeg riješenja.
 
Obuka zaposlenih i tehnička podrška u radu su podjednako važni kao i sama izrada softvera. Izradu programa povjerite pouzdanom partneru koje je u stranju da izvrši obuku vaših zaposlenih i, što je naročito važno, da im u kasnijem radu pruži potrebnu tehničku podršku.
 
ANALIZA, STRATEGIJA, RAZVOJ
 
Gore nevedene riječi su vodilje kojih se čvrsto držimo od samog početka rešavanja problema naših klijenata.
 
Analitički sagledavamo sve informacije koje nam se stave na raspolaganje, obrađujemo sve moguće scenarije zajedno sa klijentom koji nam ukazuje na sve probleme u toku poslovanja, predlažemo strategiju za rješavanje problematike i zajednički dolazimo do najboljeg mogućeg rješenja. Zatim se pristupa izradi projekta programa ili kompletnog informacionog sistema. Nakon izrade projekat se dostavlja klijentu na odobrenje, nakon toga daje se detaljna projektna/tehnička dokumentacija našim programerima koji kreiraju krajnji proizvod.
 
Možemo se pohvaliti sa nizom programskih rješenja koja su već u upotrebi duži vremenski period a kompletan razvoj i sada održavanje je prepušteno nama.