Backup podataka

Kvar računara, virus ili nezgoda u poslovnim prostorijama često dovode do gubitka dragocjenih podataka, bez kojih organizacije često i ne mogu da nastave svoje poslovanje. Čest primjer su agencije i slična preduzeća koje raspolažu sa podacima svojih klijenata, koje ne obraćajući pažnju na sigurnost izgube podatke i dovode u nepriliku i sebe i svoje klijente.

U današnjem vremenu, ne postavlja se pitanje da li će se dogoditi gubitak podataka, već kada će se to dogoditi. Zbog sve veće količine podataka i sve većih i učestalijih napada BACKUP kopiranje i čuvanje je veoma važan zadatak koji svaka organizacija treba sebi da postavi.

IT OPS sa sertifikovanim inženjerima za kreranje BACKUP sistema predstaviće Vam sve modele i pravila po kojim možete osigurati svoj biznis. Pri kreiranju backup sistema veoma je bitno uzeti u obzir način Vašeg poslovanja, brzinu generisanja i promjene podataka. Bitno je napomenuti da se može uticati na učestalost čuvanja rezervnih kopija i da možete birati da li će to biti na dnevnom, sedmičnom ili mjesečnom nivou, da li želite da čuvate samo nove odnosno promjenjene podatke ili da redovno radite kompletan backup. Možemo Vam ukazati na najbolje uređaje za čuvanje podataka, da li je potrebna enkripcija prilikom čuvanja podataka….  za još dodatnih informacija, budite slobodni da nas kontaktirate